Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Bắc Ninh

Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Bắc Ninh

Bạt Che Nắng Mưa
Bắc Ninh là vùng đất ngàn năm văn hiến; có gần 700 người đỗ trạng, nghè, cống, có Cổ Loa, Luy Lâu, Long Biên đã là Thủ đô của nước Việt Nam; thời Bắc thuộc có nền kinh tế và văn hóa phát triển, một địa bàn quân sự trọng yếu của đất nước. Suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân địa phương từ đời này đến đời khác đã đổ nhiều xương máu đánh đuổi kẻ thù xâm lược để giữ vững chủ quyền độc lập của Tổ quốc, quê hương; lao động tích cực và sáng tạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xây dựng cuộc sống ngày càng phồn thịnh và hạnh phúc. Địa giới tỉnh Bắc Ninh qua các thời…
Read More